ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה* בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
(להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )

ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות admin@wshop.co.il ו/או באמצעות עמוד “צור קשר” באתר. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.

אם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.

 • החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • חשד לעסקה לא כשרה ו/או לא בתום לב ו/או לנסיון הונאה
 • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 • במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
 • ביטול/שינוי הזמנה יכול להתבצע באתר ו/או באמצעות שירות הלקוחות בטלפון ובמייל.
 • החנות תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך הודעה ללקוח שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
  *מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:
  http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights