שחזור / איפוס סיסמא

כדי לאפס או לשחזר סיסמא יש לפעול לפי ההנחיות.